O6:7


(Rubrik:)        Åhsz Häradh    Nähs Sochn.     

  Notarum Explicatio 

    A      Agnewijck   frellsee heman                 <...>
    B      Ett åhrz vttsädhe                                  2  4/6    tunna
             Vttsäde öffwer altt                               4          tunnor
   
    C      Engh åhrligen till höö                          20        laß
    D      Koohage
    E       Beteßhage
             Nödtorftigh mulebete, sampp med tarf-
             weskogh, och ähr för diupp strand, weedh
             theß lhandh, att thet intedt fißkerij kan
             brukas. Fleere faculteter ähr ther intedt
             till att finna, till samman heman eller gård.
             

             

         
(Karttext:)


Stora skoghen kommer här emoott.
Snicksåås ähr här näst in till, och lyder under Wänerßnäß.
Elack Måßwalz engh, bärg och små skogh
gran- backe,
Lilla Agnewijck swarar her emoott med sin engh
Beteß Hage full medh bergh och onyttigh marck och någott till skog
elack engewall
Lind
Muljord med ör- jord beblandat
Swagh Måßwallz engh och nå gott till ba- kar och skogh,
wått och Swag Mull jordh,
Lacus Wäner.
Lilla Agnewijck proxime,
Medelmåttigh goodh koohage medh bärgh små skogh,
Lilla Agnewijck kommer herr till medh sina ägor.