O6:70


(Rubrik:)        Wähne Häradh    Rhyr Sochn.

        Notarum Explicatio 

    A      Klåckaretorpet vhttjordh                <...>
    B      Vhttsäde öffwer allt                                 4/6   tunna
             Ett åhrß vhttsäde                                    2/6   tunna   8   kannor
    C      Engh öffwer åhrligen                           3         laß
             Nödtorftigh skogh och
             mulebete, fleere nyttigh-
             heter, fins intedh till
             thetta torpp.

         Notarum Explicatio

    D      ??? Öhregårdz Ström rentar            <...>
             Och ligger han halffparten
             till Norge, och andre deelen
             till Swergie, och skillnan
             mitt åhran.
    E      Åhllekista, vnder Fruwgården
    F      Åhlekista på Norgeß sijda,
    G      Ibidem quarn

            

(Karttext:)


Elack engh, medh bergh steen och stubbar
feem sandjord
gierdeßwall medh backar
Swerghe
Och löper J Kellesiöö
Öhregårdhz Strööm
Norghe
Kommer thenna Elff vthur Öhresiöö, wedh paß
1
/16 mijll her ifrån
Scala Ullnarum. Effter Strömens Stoorleeck.