O6:71


(Rubrik:)        Wähne Häradh    Waszendha Sochn

        Notarum Explicatio 

    A      Kaaza frellse heman eller vhtjordh,    <...>
             Ett åhrß vhttsäde                                1  1/6   tunna   
    B      Vhttsäde öffwer alt                             1  9/12  tunna
    C      Engh öffwer alt åhrligen                    10         laß
    D      Kalfwehage
    E      Beeckgårdhen
   
             Nödtorftigh skogh, medh staden
             till att bekomma, sampt fißke-
             watn i Waßbotn, när så, ther
             ombeflijtaß, fleere nyttigheter
             ähr intedt till thenna gård, eller
             torpp att förwinna.(Karttext:)

Daalz landhett nästt
Lacus Wääner.
Såndh Åhs,
Wänerzborgh.
Vhttmarcken kommer här emoott.
Brodh till ???ladö
Stoora bergh, och beteswaldh, sampt granskog.
Waßbotn Een Jnssiöö till Gamble Staden, Brätte, som tillförende wardh, förr ähn, Wänersborg bebygt bleff,
Medelmåttigh godh måßvalz Engh, medh små backar,
backar
Swagh Sånjordh
wall