O6:72


(Rubrik:)        Wähne Häradh    Naffliungha Sochn

        Notarum Explicatio 

    A      Geetåhßen vhttjordh                        <...>
    B      Vhttsäde öffwer altt                               9/12  tunna
    C      Ett åhrß vhttsäde                                   1/2   tunna   
    D      Engh öffwer alt åhrligen                      9         laß
   
             Skogh och vtmarck efter
             nödtorften, fleere nyttigheter
             fins intet till thetta torpp.
             Och ärho theßa torpp alla
             tilhopa, på skarpp ort belägne.

            Notarum Explicatio 

    E      Ähßett en vhttjordh                          <...>
            Ett åhrßäde                                         1        tunna
    F      Vhttsäde öffwer altt                             1 1/2   tunna   
    G      Engh åhrligen till höö                        10         laß
   
             Medh skogh och vtmarck
             lijka såsom Geettåßen wij-
             dare kan thetta torpp, icke
             förkoffras ähn som beskrif-
             witt ähr.(Karttext:)


Ähßett tagher emoott på thenna sijdan
Gierdeß engh med elack Måßwald
Elack stubbe engh
Sånd och örjordh öfuer alla theßa torpen,
Beteßwald medh bergh och små skogh
Kåll gård
Engh
Bergh på thenna plan
backar
Skarpp Måßwalz engh.
Geettåhßen Näst på thenna sijdan.
Koohage, medh berg och skogh
fem sånd iord
wall
Engh Hultt med Aleskogh, och små kierr iblandh,