O6:73


(Rubrik:)        Wadtzboo Häradh    Wadtz Sochn

        Notarum Explicatio 

            Hellgietorpp frällßeheman                      1/2
    AB   Numero 1 wthßädhe öffwer altt          8  5/6   tunna
    A      Ett åhrß vhttßädhe                                4 2/6   tunna
    B      Annat åhrß wthßädhe                         4 1/2    tunna  
    C      Ehng öfuer allt                                  11        laß
Littera.¹
   
         Cronno hemman                                   1/2
             Numero 2 wthßädhe öffwer altt        10  7/12  tunna
    A      Ett åhrß wthßädhe                                5 2/6    tunna
    B      Anat åhrß wthßädhe                           5 3/12   tunna  
    C      Ehng öffwer allt                                12         laß
   
             Nöttorfftigdt mulebete och wthmarck 
             Jngen skogh wthan på annanß egendom
             Lijtet wåhr fijske dock ganska ringa
             fleere lägenheter fins intet till theß
             gårdher ähn beskriffwit ähr(Karttext:)


Tijee åhen
Wadhtz Bydtz Eghor på thänna Sijdhan
Skarp Sandiordh
Wadh kiyrkia
skillnan emellan Hellgietorp och Wadz Bydh
Astebärgia Eghor komma her Emott
Astebärga Gårdh
Slätt Skenwalls Engh¹ Littera är noterat i kartan men tillhör Notarum Explicatio.