O6:74-75


(Rubrik:)        Wadtzboo Häradh    Biörszätter Sochn

        Notarum Explicatio 

                                                        * Leedz gården
        Numero 1   Biörszätter frällßeheman*     1/2
    A      Wthßädhe öffwer altt                           9       tunnor
             Et åhrß wthßädhe                                6       tunnor
    B      Engh öffwer allt                                  26        laß
      
    C      tuå små engha teeger i Siöenghen som
             ähr gräß skiffte then ena huartt
             annat åhr och then andhra huartt
             tredie åhr till thenna gårdh höör           
2        laß

             G
ådt muhlebeete och nöttorfftigh
             skogh och kan finnaß något till 
             tårffweliget tijmber och bygningß-
             skogh

        Numero 2 och finneß et lijtet cronoheman ther
             samastädheß som sägeß haffwa till
             förendhe vahrit en gårdh tillhoopa
             och ähr tredgingen i alla lägenheter
             fleere nyttigheter finneß inthet till
             thänna gårdh ähn tet som beskrefuit ähr.
    
             ??? ähre vthj thenna by, 18 heeman(Karttext:)


Siöön
Sanck Engh, Jntäppa benemd
Rangelß torpp.
Här förfalla Bydzens äghor, och åckergiärde
Haalz Enghan,
Rangelz Enghen
Biörszätterz Kiyrka
Pastoris gårdh
Engategar till gräszkiffte.
Landz Wäghen
Grannarnas Åckergiärde
Bydzens Åcker kommer altt här emellan
Kalfwehage
godh Mulliord medh Sånd beblandat j alla gierden
Bydzens Engar
Enghe Haghe mädh småskogh