O6:77


(Rubrik:)        Wadtzboo Häradh    Murtorpz Sochn

        Notarum Explicatio 

    A      Backen frällszehemman                      1
    B      Vthßädhe öffwer allt                           9  1/2   tunna
             Ett åhrß wtßädhe                               6  1/6   tunna   
    C      Engh åhrligen till höö                        40         laß
    D      Beteßhage eller elack engh
    E       Humblegårdh                                     1
1/2     Liß lb¹
   
             Jngen timberskogh något till granskogh
             Skiön löffskough och nödtorfftigdt muhlebete
             Ganska ringha fiskewatn i  Botnskiön
             Enäher så brukas will flere lägen-
             hether ähr icke till thänna gårdh adt finna.(Karttext:)


Här möter Dampegårdhen mädh Sina Äghor

Swagh Gierdeßwall medh buskor
Elack Engh eller Beteßwall medh backer
Engh hullt mädh Gran skough Samptt Börckeskough och ähr måßwalls Engh
Stenbacker medh småskough
Swag Såndiordh eller mooiordh
måßwal¹ Liß lb d.v.s. Lißpund.