O6:78-79


(Rubrik:)        Wadtzboo Häradh    Murtorpz Sochn

        Notarum Explicatio 

    A      Dampegårdhen frällsze hemman         1
    B      Vttßädhe öfuer allt                              9     tunnor
             Ett åhrß wtßädhe                               6      tunnor  
    C      Engh åhrligen till höö                        40         laß
    D      Beteßhage 

   
             Nötårfftigh wedheskough sampt löffskough
             Jngen skough till bygningh ej heller fiske-
             watn gådt muhlebete flere lägenheter
             ähr här intet till thänna gårdhz förbätringh

             Och ligger thänna gårdh wndher Vij-
             ßeråhs säterijdh och i gierdeß lagh medh Bac-
             kenn och ähr af migh obetänckt infördt till
             Frugårdz goodz(Karttext:)


Måsze Skiön onyttigdt fijske watn
Skellnan Emellan Dampegårdhen och Måßeboo ähgor
kier
Beteßhage
odugligh måße
Såndh iordh Swagh medh watnßugh iblandh
elack och tufuog wall
Elack gierdeß walldh medh stenn backor och Buskor
Engh mädh måszwalld Sampt gran och Biörckeskogh nock onyttig walldh
Tomptan här på Thänna Sijdan
Backenss Äghor komma här Till på thänna sijdhan