O6:8


(Rubrik:)        Åhz Häradh    Nähs Sochn.     

  Notarum Explicatio 

    A      Lilla Agnewijck   frellsee hemman          1/8      
             Vttsäde öffuer altt                               1  9/12     tunna
    B      Ett åhrz vttsäde                                   1  1/6       tunna
    C      Engh öfwer alt åhrligen                        9          laß
    D      Koohage

             Nödtorftigh mulebete och tarfueskogh,
             Jntett fißke weedh egit landh utan
             mest onyttigh strandh, till fiskerij,
             Fleere nyttigheeter fins her intedt.
             

             

         
(Karttext:)


Här tagher Stora skoghen weedh.
Nytögt eng
Här kommer Stoora Agnewijk eemott, Medh sina ägor.
Måßwalz engh
beteßhage medh berg och skog
Elack Skeenwalz engh
Beteßhage medh backar och skog
Elack Måßwalz engh,
tufwog wall
Falla swarar eemott, på thenna sijdan.
bergh
elack och wååt Muljord med Sand beblandat
Lacus Wäner