O6:80(Rubrik:)        Wadtzboo Häradh    Murtorpz Sochn

        Notarum Explicatio 

    A      Thomptan ett torph frällsze heman    <...>              
    B      Vthßädhe öffwer allt                           1        tunna
             Ett åhrß wtßädhe                                   4/6   tunna   
    C      Engh öffwer allt                                  8         laß
   

             och kan thätta torph intet förbätraß till
             åcker wthan något lijtet till engh
             Löffskough och muhlebete till betårff
             mehra ähr här intet till finna.
(Karttext:)


Dampegårdhen och Backen Möter Här Emot medh sinna Engher
Engh mädh Såndiordh och Biörckeskough
Elack gierdheßwald medh stubbor och små skough
Elack Jordh eller brände Såndh
odugeligh gierdeß walldh