O6:82-83

 

(Rubrik:)        Wadtzboo Häradh    Breewijkz Sochn

        Notarum Explicatio 

                                                        
     A       Boohlett frellse heeman                       1/2
     B       Wthßädhe öffwer alt                           7       tunnor
     B       Ett åhrß wttßädhe                               4 4/6   tunna
     C       Engh öffwer alt åhrligen höö               36       laß
     D       Beteßhaghe
     E        Humblegårdh                                      3       lispund
     F        Foottquarn

              
Nödtorftigh bygningz skogh, sampt
               löffzkogh och gott mulebete, och
               fißkewatn medelmåttigt i Wääter,
               Fleere lägenheter ähr, till thetta
               heeman, Jnthet till att finna ähn
               thedh som granneligen amät¹ ähr.(Karttext:)


Lacus Wääterr.
Jette kella
Skillnan, här J Quarne bäcken.
Nybygtt Ett torpp Winåßen benemdh
gierdeß wald
Här ähr Disputerligit mädh, Righz Drottzens gårdh, Kräpplinge benemdt, och will samma gårdh hålla sigh,
    ifrån Måßen och till Jätte kella, som förteckningen utwijßar, och syneß så att een owiß Skillna rettast wara,
    dock lickwell gifuer tijdhen hwadh minnaß kan. och ähr eij annatt ähn beteßmarck och uthuggin skogh,
    medh backar,
Beetes Waldh mädh Kierr och Skoghh, Sampt Såndbackar
Skarp Såndjord
Eenskijltt Uhttmarck Mädh Temmeligh Skiön gran- skogh och löffskogh Sampt gott Mulebete.
Skogh
Engh myckitt medh små Skogh och backar iblandh,
gierdeß wald medh små skog
Gammaltt Torpp Gunnarz torpp benemt och ligger påå Kräpplinge äghor,
Beteß hage,
Måße
Skillnan går här J Rödhspåtta bäck, emellan Boohlett, och Vllfzhultt.
Och altt Nedher J Siöön, till een Vdd, kallas Haranäß¹ D.v.s.Afmätt.