O6:9


(Rubrik:)        Åhz Häradh    Nähs Sochn.     

  Notarum Explicatio 

    A      Falla   frellsee heeman          1/4     
             Vhttsäde öfwer altt                             2  3/12     tunna
    B      Ett åhrz vtsädhe                                  1  1/2       tunna
    C      Engh åhrligen till höö                         17          laß

            
Uthj mulebete, fiskewatn, och tarf-
             weskogh, ähr lijka såsom Agnewijck,
             Mera willkor, ähr till thenna gårdh
             intett till att förbätra.


    D      Beteßhage full medh bergh och små skogh.

            
             
     
(Karttext:)


På thenna sijdhan, suarar Lilla Agnewijk,
Beteßhage med myckin bergh och små skog
Stora skoghen nästt.
Temmeligh godh Måßwalz eng och något små skog
backar och skog
Medellmåttig god gierdes engh med alebuskar
Falla proxime.
Lacus Wäner.
Gierdeß engh med små skog
Sand beblandat