O6:90-911(Rubrik:)        Kinne Häradh    Mällplana Sochn

        Notarum Explicatio 

                           Wråå gården
    A     Mällplana byy  frellse heman                    1/2
    B     Vhtsäde öffwer alt                                   6 9/12    tunna
            Ehtt åhrß uthßäde                                    4 1/2     tunna
    C     Engh öffuer alt åhrligen höö                    15          laß
      
           
Skiönt mulebete, och nödtorfftigh
            tarfweskogh, till gierßle, och wedefångh
            dock ringa till grantimber, och ingen
            furoskogh, fleere nyttigheeter ähr här
            här jinthedh till att finna som till
            gårdzens förbättringh wara kan.

         
 


(Karttext:)


Beetes Waldh medh Aleskogh, och någott granskogh,
eng medh ale busskar
buskogh eng
Slätt Skeen wall
engewall
Måß walz engh
Vhttmarck mädh bergh och granskogh,
Acker giärdhe
Skeenwall medh små skogh
godh engh
Dhenna Engh kommer tillhoopa mädh Wester plana, och ähr här Skiön, Skogz Appleträ,
    sampt medh ander bärande Skogzträ
Mulljord medh berg kullar,
Acker giärdhe
godh eng
Beetes Waldh, medh små skogh
Skarpp skenwalz engh,
Grannars Acker giärdhe
Mulljordh medh hellebergh, under
Ödhes åcker
2
/6 tunna
Elack Engewall medh små skogh,
Beteß wall, med små skogh
Här förfaller grannarnas Acker, på thenna plaan,
elack Skeenwall
Pastoris gårdh,
Mällplana kiyrka,
Bydzens Vhttmarck,
Här förfaller bydzens Acker
temmeligh engewall medh små aleskogh
Acker giärdhe
elack engewall
Engh medh små aleskogh
Beteß marck medh kierr och alleskogh,
elack engewall
engewall
Mulebeete
Vhtthuggin  Steen mädh Wapner, uppsatte, till Monument,
Wässter plaana, Swara här emoott medh sijna äghor.1 Saknar paginering men uppslaget anges som 90-91 i registret.