O6:93(Rubrik:)        Kwlingz Häradh    Ålingzåhs Giäld

        Notarum Explicatio 

    A      Stockz lycka frällseheman                 1/2     
    B      Vthsädhe öffwer altt                           6  1/2   tunna
             Ett åhrß uhttsädhe                               4  2/6   tunna   
    C      Engh öffwer altt åhrligen                   18         laß
    D      Beteßhage 

   
             Och finneß här nödtorftigh wee-
             deskogh,och någott timberskogh
             löffskogh sampt litit fisskefång
             j thenna siöön Gierßken, fleere
             Commoditer till thenna gård
             fins intedh ähn thedh som De-
             scriberat ähr.(Karttext:)


dheße 2 Engar ähr jnthed annat dugelige till, ähn beteßwalld
tufwe wallen
Alinghz Åhs Stadz äghor komma här emoott
Gallie berghett ett Högtt och widt ombegrijpit bergh
godh engh
Här kommer bydzens Åckerr.
ödeß åcker
Suagh Sånjordh
Ackergiärdhe
Beteß haghe,
Byen, och Stadhen haffwa tillhoopa här engar
Skinta
Rödia
grannarnaß åcker emellan
humblegårdz engen
hestwallen
Pastoris Quarn vthi Alingz Ååß
Lacus Giärßken. Och ähr, Jnthedt Synder- ligitt fißkewatn, uthan någott till Abbora, och geddor bekoma,
     och sellan Ååll, wijdare fißk fins ther Jnthedt.
stubbe engen
Här möther Stoora bergh, och Eeckeskogh
gierdeß engh
obytt med grannarna.
Linde bäck.
En åhra uthur siöön