O6:94-95(Rubrik:)        Kwlingz Häradh    Närliungha Giälldh   Föhla Sochn

        Notarum Explicatio 

    A      Fööhla Backegården frellseheman      1      
    B      Vthsäde öffwer altt                             9  1/2   tunna
             Ett åhrß vtsäde                                6  2/6   tunna   
    C      Engh åhrligen till höö,                       38         laß
    D      och hafuer foottqvarn i Ånan

   
             fins her någon eekeskogh, på bydzenz
             enskijllta mark, Men ingen annor
             skogh, hwarken till wedefångh eller
             gierßle, vthan måste medh loff bekomma
             på annorz äghor, eij heller fins här fiß-
             kewatn till, Mera ähn Ånan, der be-
             kommeß ganska ringa, Nödtorftigh
             mulebete, Mera till thenna gård ähr
             här inthet till att bekomma till
             förbättring(Karttext:)


Rackåß engen, elack måßwalz eng medh steen
Här förfaller allt Bydzens äghor, Här emellan på thenna Sijdhan, om Åhnan.
Saxeskiffte
Dunt häll tufwog wall
Staamenz åcker, på thenna sijdhan.
Eecke kullen måßwall medh steen,
Fööla kiyrka,
Skarp Speckelera.
Heßle kullz engen
Yxnekullen tufwogh engh,
grannens åcker
Här förfaller Skatte gårdz aghor¹ emoott
Tuffengen
Gille maen godh hård- walz engh,
Nårßa Åhn¹ D.v.s. äghor.