O6:96(Rubrik:)        Kwlingz Häradh    Ålingzåhs Giälldh   

        Notarum Explicatio 

    A      Skiämningarödh frellseheman             1      
    B      Vthsäde öffwer altt                             7  1/2   tunna
             Ehtt åhrß uhttsäde                              5        tunnor  
    C      Engh åhrligen till höö,                       40         laß
    D      Humblegårdh                                     5         lb1
    E      Hästhage till Numero 1.2.
   
             Ekeskogh tillhopa medh
             Jelmerödh herregårdh, alle-
             nast, till ållan, medh sina
             egna swijn, och timber-
             skogh hafua the på allmen-
             ningen Brewijckz skogen
             benemd. odugeligt fißkewatn.
             fleere nyttigheeter fins
             jntedt till thenna
             gård ähn som beskrif-
             witt ähr.(Karttext:)

Backott eng,
Horß Hagen elack gierdeß walld
Bergh
Måße
Andre gårdzenz åcker
Sånd medh örjordh be- blandat
Sööre Maen godh engh
Elack Engh medh blåbärs rijß.
Hästhage medh berg och små granskogh
Grannens engh, Förfaller allt här emellan
Engh fult medh backar,
Stoora bergh, här utöfuer.
Jntaga
Måßvalz engh myckitt medh Bergh, och steen, sampt någon skogh,
Lacus Ferghen, och ähr här fördiupp Strandh till fisskerij,


1 D.v.s. lispund.