O6:Register


(Rubrik:) 
    uti Skaraborgs län                                     

                Näs sochn efter Registret
                       i Kungliga Contoret.                                                          
Åhse Näs             Åhs            691    Frugård Säterie tvenne chartor                    1            
                            Nähs          693    Hafregjärde frälsehemman                                            
                                              691    Nolergården frälse 1/2 med Skuleboda         3
                                                                                                                          en Backstuga            
                             dito           690    Håla frelse hemman               1                    4 
                                              690    Alekärret frelsehemman        1/2
                                                                                                                                    691                                             
                                              692    Wråna 1/4  Backa 1/2 och Baggecompa 1     5
                                                                                                             alla frälsehemman
                                              692    Tomtan frälse hemman 1/2 efter Registret    6         
                                              691    Agnewik frälse hemman 1/2 efter Registret   7
                                              692    Lilla Agnewik frälse hemman 1/8                   8
                                              693    Fallan frälse hemman 1/4                             9
                                              693    dito               dito                                     10              
                                              694    Kullen frälse hemman 1/8                           11          
                                                                           Karlstorp frälse hemman 1/4 och Hönsema frälse hemman 1/8    12
                                              693     Asharstorpa frälse hemman     1/4              13
                                              694     Halla frälse hemman               1/8               14                                    
                                              692     Röstorp frälse hemman           1/4              15                
                                              691     Sågare gården frälse hemman  1                17
                                              693     Qwarnebäcken frälse hemman 1/8             18                                    
                                              692     Björstorp frälse hemman         1/4              19          
                                              693     Frössjö frälse hemman            1/4              20
                                              693     dito                                         1/4
                                              693     Puketorp frälse hemman         1/8               21                
                                              692     Bärgs Halla frälse hemman      1/4               22
                                              691     Ooreberg frälse hemman         1                21                                    
                                              691     Kyrkebyn Gamble gården frälse hemman 1/2               24 
                                              692         Tomten frälse hemman under Frugården 1/4             et
                                                             Stammen benämd under Läcko cronehemman 1/2  25           
                                                             Skattehemman under Läckö slått  1
                                                             Skattehemman under Läckö    1                                                
                                              691     Åcker frälse hemman under Frugården 1/2  26       
                                                             Cronohemman under Läckö                   27           
                                                             Skattehemman under Läckö   1                            28
                                                                                                                                          et
                                              688         Skrifvaregården under Lacko1 skattehemman   1   29 
                            B:13.          691     Lvnden frälse hemman              1               31
                                              691     Storegården frälse hemman       1               32 et 33           
                                                         Munkesten frälse hemman         1/4             35
                                                                                                      utdömt til crono          
                                                         Awilla frälse hemman                1/8               
                                                         Rået frälse hemman                  1/2              36                
                                                         Fiskare gården frälse hemman   1               37   
                                                         Grytet frälse hemman utdömt till crono 1/8   38                
                                                         Tången en Backestufva 
                                                             utdömt at vtskrifvas

Åhse              Näs                  Hägnen frälse hemman                   1/8                39
                                              Wästertorpet frälse hemman          1/4                                  
                                              Hulan frälse hemman                     1/4                 40
                                              Anundstorp frelse hemman             1/8                     
                                              Enden frelse hemman                     1/4                 44
                                                            Klåckaretorpet frelse hemman      <...>              42
                                              Såddetorp Backestufwa                <...>                                                                                                               
                                              Åssens ödesgården benämd frälse hemman  1    44 et 45
Wiste              Tengene          Täggene qwarnegård frälse hemman  <...>           46
Åse                 Åse                 Skjöredt frälse hemman                  1                  48 et 49
                       Flo                  Baggegården frälse hemman            1                 50              
                       Håle                Håle frälse hemman                        1                 52 et 53         
Kållands           Kiedom               Aggetorps tomt frälse hemman       1/4                56
                                              Aggetorp frälse hemman                  1                 57
                                              Kiedoms Måshe                                                  58                                   
                       Tranum           Skierteberg frälse hemman              2/3                 60
                                                                                                                          et
                                              Tohagen frälse hemman                  1/3                 61


                                                      Efsborgs Län.
Wäne              Tunhem           Qwarnebacken frälse hemman                             63                                   
                                              Bergsgården frälse hemman                                           
                                              Arfwedstorp frälse hemman                                 64
                                              Trohult frälse hemman                         
                                              Grålagg frälse hemman                                         
                                              Ekebacken frälse hemman                                    65
                                              Löne frälse hemman                                                            
                                              Fagerhult frälse hemman               
                                              Grimsjö frälse hemman                                         66
                                              Uggledalen frälse hemman                                    67          
                                              Näsbotorp frälse hemman                                    
                                              dito                  dito
                                              Backestufwa Lars Gunnes benämd
                                              Backestufwa Draget benämd                                                            
                       Wassenda       Laggån en Vtjords äng                                           69
                                              Dala Vtjord
                                              Långemaen en Vtjords äng  
                                              Katza frälse hemman eller Vtjord                          71
                       Ryr                 Klåckare Torpet Vtjord                                         70          
                                             Öhregårds ström halfparten til Sverige
                                             och andra delen til Nörrige                                     70


                       Nagleim
                            eller                                                
Wene              Nafljunga         Gjetåsen en Vtjord                                            72
                                              Åset en Vtjord

                                                       Skaraborgs län
Wadsbo          Wad               Hellgietorp frälse hemman              1/2                73                 
                                              dito cronohemman                        1/2                
                       Björsäter         Björsäter Ledsgården frelse hemman    1/2          74 et 75
                                           Möltorp           
                       Murtorp eller   Backen frelse hemman                   1                 77
                                                            Dampegården frelse hemman vnder Disherås säteri  1    78 et 79
                                              Tomptan ett torp frelse hemman    <...>             80                                              
                                              Kåkinds          Brewik            Bohlet frälse hemman alla ägor       1/2                82 et 83
Kinne              Wäster Plana  Wäster Plana by. Bodsgården frälse hemman 1  86 et 87
                                              Ibidem                Lillegården frälse hemma1/2
                       Medelplana     Medelplana by Wrå gården frälse hemman    1/2  90 et 91


                                                       Elfsborgs Län
Kulings            Alingsåhs        Stockslycka frälse hemman             1/2                93             
                       Fölene            Föla backegården frälse hemman     1                 94 et 95
                       Alingsåhs        Skjämningeröd frälse hemman          1                 96  
        

                             Åneskog              Dahls Land
Tössebo     Ånimskog eller     Myra frälse hemman                       1/2                98                                   
                                              Berg frälse hemman                       1/2                99    
Wedbo            Ed                  Wallen en äng lyder til Sändåker                        101
                                                  samt en beteswall Mölnröd benämd
                                              Sändåker frälse hemman                 1               102 et 103        
                                              Bänckwickan frälse hemman           1/2              105                 
                                              Sörby frälse hemman                       1               106 et 107

                                                      
                                                Införd i Jordeböckerne den 27 September
                                                               År 1809 af
                                                                         Nils Kjerner1  D.v.s. Läckö.