Oxie:Pärm

(Framsida:)
No. 9.

Malmö hus lähn Oxsiö häradh

Oxie och Skytts härad

(Rygg:)
Landtmätare öfwer Oxiö härad 16601
B1.

(Baksida utan text)


_________________________
1 Namnet innan oläsligt p.g.a. skada i pärmen, men det står troligen Nils Erichsson.