Oxie:Titelblad

Geometrisch
ahrbethe
öffwer
Oxiöö häradh

Afffmätt och describerat medh sin
rätta quantitet och qualitet
effter Konglig mayestätz medh hans
excellents herr general gouvernierens
fulmacht och jnstruction delignerat
och descryberat
pro
anno
1660


Nillß
Erichßon