Oxie:Register 1

(Rubrik:)
Effterskreffne
sochner och byar
affmätte j Oxsiöö
häradh

Hyllige sochn
och by                    Folio    1

Bonckeflod sochn
och Naffentårph by            9

Klagsztorpa sochn
och by                                17

Tyellzhe sochn
och by                                29

Höökiöpinge sochn
och by                                39

Giäszige sochn
och by                                47

Eskiällztårpa sochn
och by                                53

Åkarpa sochn
och by                                63
Hötåffta by                         67
Wäster Gräffwigeby          73

Mällan Gräffwige              79
Sochn och by

Kiärsztorpa sochn
Lilla Sueedala                     83
Kiärsztårpz by        Folio    85

Glosztårp sochn
Kiäglinge by                        91
Glosztårpa by                       97
Fiällentzlööff by                  103

Oxsiöa sochn
och by                                  109
Torup                                    951

Husige sochn
Quarnby                               119
Östra Skräfflinge by            125

Wästra Skräfflinge
sochn och by                        133
Katteruph                             141
Bultoffta                               149

Fosige sochn och by             155
Hijndby                                 163

Låckarpa sochn
och by                                    171

Ahrrige sochn
och by                                    1771 Texten överstruken och kommentaren fins intet ditskriven i efterhand.