Oxie:Register 3


Extracht
Aff denna effter föllgiande geometrische book öffwer the
frälße hemman ßom här finnas jnförde och i blandt medh
cronans ähre belägne. Effter notarum explicatio
medh des nommero antäcknade.

Hyllige sochn
och by
1      Nills Oluffßon frälße till Dybäck             1/2
2      Hans Jönßon frälße till Skafershee          1/2
15    Nills Jönßon frälße till Dybäck                1/2
16    Anders Jonßon frälße till Dyback            1/2
17    Pär Larßon frälße till Dybäck                   1/2
18    Lars Hindrichßon frälße till Dybäck        1/2
20    Måns Mattzon frälße till Dyback             1/2
22    Anders Månßon frälße till Klogarph        1/2
24    Härman Olufßon frälße till Skafuershe    1/2
25    Suän Jönßon frälße till Skafuershe           1/2
26    Oluff Broerßon frälße till Klogarph         1/2
27    Jönß Ryttare frälße till Skafuershe           1/2
29    Biörn Nillßon frälße till Dybäck              1/2
30    Lars Sörenßon frälße till Skafuershe        1/2

Boonckefloodh sochn
Naffentårps by
2      Christoffer Hanßon frälße till Skafuershe      1/2
4      Anders Olufßon frälße till Skafuershe           1/2
5      Pär Nillßon frälße till Klogarph                     1/2
7      Christen Anderßon frälße till Skafuershe       1
8      Jöns Trulßon frälße till Skafuershee               1
9      Oluff Nillßon frälße till Skafuershee             3/4
11    Gamle Oluff Nillßon frälße till Skafuershee   1
12    Nills Päerßon frälße till Skafuershee              1
13    Pär Anderßon frälße till Skarhullt                   1

Klagztårph sochn
och by
8      Oluf Mårtenßon frälßetill Månstårp                1/4
12    ibidem afhyst frälße till Toarph                       1/2

Tygelszhe sochn
och by
1      Nills Bärtilßon frälße till Månstårph             1/2
2      Jöns Suenßon frälße till Månstårph               1/2
4      Christen Jönßon frälße till Månstårph           1/4
5      Magris Larßon frälße till Markia                   1/4
6      Mårten Perßon frälße till Månstårph             1/2
8      Jäppe Suenßon frälße till Månstårph             3/4
9      Raßmus Månßon frälße till Månstårph         1/2
10    Anders Jbßon frälße till Månstårph              1/2
11    Anders Nilßon frälße till G:e Vlefäldt         1/4
12    Suen Jönßon frälße till Månstårph                1/2
19    Hindrich ibßon frälße till Månstårph            1/4
20    Tyge Larßon frälße till Månstårph                1/2
21    Hustru Jngeboor Erikz frälße till Skafuershe  3/4
22    afhyst till Löffuested frälße                           1/4
27    Jäppe Anderson frälße till Månstårph           1/2
28    Mattis Hårdh frälße till Skafuershe               3/4

Höökiöpinge sochn
och by
1      Hooffgården frälße till Klogarph                  1
10    Trulz Nillßon frälße till Månstårph             1/4
13    Hanß Oluffßon frälße till Månstårph           1/4
18    Månß Olufßon frälße till Markja                 <...>1
19    Oluff Päreßon frälße till Månstårph            <...>
20    Hindrich Hanßon frälße till Månstårph       <...>2
22    Anders Månßon frälße till Månstårph         <...>

Giäszige sochn
och by
3      Christen Pärßon frälße till Månstårph         1/4
8      Månß Päerßon frälße till Markja                <...>2
1 Oläsligt på grund av veck på pappret.
2 Oläsligt på grund av skada.