Oxie:Register 4


9      Jäppe Jonßon frälße till Markja                         1
11    Oluff Nillßon frälße till Skafuershee                1/4
15    Anders Bonneßon frälße till Klogarph             1/2

Eskiälldstårpa sochn
och by
7      Eskilld Larßon frälße till Skafuershee                1
11    Mjkell Hanßon frälße till Dybäck                      1/4

Åkarp sochn
och by
2      Tommas Perßon frälße till Månstårp                1/2

Hötåfftta by
12      Jönß Månßon frälße till Månstårph                   1

Wästra Gräffuinge by
3      afhyst frälße                                                        1/4
7      Jöns Larßon frälße till Klogarph                        1/2
8      Pär Perßon frälße till Månstårph                        1/2
11    Anders Trulßon frälße                                        1/2
12    Anders Jbßon frälße till Månstårph                   1/4

Mällan Gräffwige sochn
och by
3      Hanß Nillßon frälße till Skafuershe                   1/4
4      Hanß Matzon frälße till Wijdshiöfla                  1/4
5      Suen Nillßon frälße till Skafuershee                  1/2
11    Christen Perßon frälße till Månstårph                1/2
14    Lars Anderßon frälße till Månstårph                 1/2

Glostårph sochn
Kiäglinge by
5      Fejlitz Pärßon frälße till Skafuershee                 1/4

Oxsiöö sochn
och by
13    Raßmus Nillßon frälße till Skafuershe               1/2
<...>1 Nills Mårtenßon frälße till Skafuershe             1/2
<...>  Hans Mårtenßon frälße till Skafuershe             1/2

Husige sochn
Quarnby
<...> Jöns Jacobßon frälße till Wärpinge                   1/2
<...> Per Nillßon frälße till Wärpinge                        1/2
12    Jönß Anderßon frälße till Wärpinge                   1/2
13    ähr afhyst frälße till Klogarph                            1/4

Wästra Skräfflinge sochn
och by
3      Anders Nillßon frälße till Skafuershe                1/2

Kattarp by
5      Hans Påuelßon frälße till G:ue Vlefäldt          1/2
6      Pär Erichßon frälße till Wärpinge                     1/2
7      Jöns Påfuelßon frälße till Månstårp                  1/2

Fosige sochn
och by
7      Jönß Christenßon frälße till Skafuershe           1/2
9      Päher Hiordt frälße till Skafuershee                  1
12    Mijkell Jonßon frälße till Skafuershee              1
14    Jönß Bengtßon frälße till Skafuershe               1/4
18    Mårten Andersson frälße till Skafuershee       1/2

Hijndby
3      Måns Pärßon frälße till Skafuershe                  1
4      Nills Hanßon frälße till Skafuershe                3/4
5      Anders Joenßon frälße till Dybäck                 1/2
6      Hanß Christensson frälße till Skafuershe       3/4
7      Jöns Jonßon frälße till Skafuershe                   1

Låckarph sochn
1      Hans Anderßon frälße till Skafuershe            3/4
8      Jönß Larßon frälße till Toruph                       1/4
10    ähr afhyst frälße till en i Kiöpenhambn         1/4

Arrige sochn
och by
9      Jöran Raßmußon till Alderuph                        1/2
10    Pär Nillßon frälße till baroen                          1/2
11    Nills Månßon frälße till Månstårph                1/2
12    Anders Jibßonfrälße till Månstårph                1/2
2      Jäppe Olufßon frälße till Alderuph                 1/2
4      Päär Hanßon frälße till her Gustaff Horn       1/2
14    Nills Nillßon frälße till Dybäck                     1/4

Finnes icke flere säthesgårder i
Oxßiö häradt ähn Månßtårp allenast.
Och i denna lista införda flere säthe
gårder, doch ähre the vthi andra
härader belägne.


1 Oläsligt på grund av skada.