Oxie:47-52


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh        Giäszigie sochn


Notarum Explicatio                              Vt<ßäd>e1    Höö
                                                              T<unn>er     Laaß
Giäszige ähr     17 hemmen
1    Swen Anderßon crono        <...>
      Ranter
                        giärdit A          12
      Vtßäde j    giärdit B           13               37
                        giärdit C          12
                            höö                                                 8

2    Pär Trulßon crono                1
      Ränter
                        giärdit A          1<...>
      Vtßäde j    giärdit B         1<...>2/5    43 1/5
                        giärdit C         <...>2 3/5
                            höö                                                 10

3    Christen Pärßo<n> frälße        1/4
      R<ä>nter
                        giärd<it A>       3 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            3 2/5          9 2/5
                        giärdit C            2 4/5
                            höö                                                  3


4    Nills S<u>enßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A           8 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 3/5         23 1/5
                        giärdit C            7 2/5
                            höö                                                     6

5    Anders Trulß crono                  1/4
      Ränter
                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           6 3/5             19
                        giärdit C           5 3/5
                            höö                                                     4

6    Erich Hanßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5         30 1/5
                        giärdit C            9 1/5
                            höö                                                     8

7    Hans Mårtenßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A          10 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 4/5        31 3/5
                        giärdit C           10 1/5
                            höö                                                     8

8    Måns Pärßon frälße                  1/4
      Ranter
                        giärdit A            6 2/5
      Vtßäde j    giärdit B             6 4/5              19
                        giärdit C             5 4/5
                            höö                                                     3

9    Jäppe Jönßon fralße                1
      Ränter
                        giärdit A          14 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           15 1/5         42 2/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                    16

10  Pastore gårdh                        1/2
                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           12 2/5         36 4/5
                        giärdit C           13 1/5
                            höö                                                     10

11  Oluff Nillßon frälße                1/4
      Ränter
                        giärdit A            4 2/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 3/5          13 4/5
                        giärdit C             4 1/5
                            höö                                                     3

<1>2 Larsz Jbßon crono                1/4
      Ränter
                        giärdit A            6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             6 1/5           19 1/5
                        giärdit C             6 2/5
                            höö                                                     5

<1>3 Trulls Eeskiäldßon crono        3/4
      Ränter
                        giärdit A          13 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 1/5          40 1/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                     10

14  Swen Jbßon crono                    1/2
      Ränter
                        giärdit A           8 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           7 4/5                25
                        giärdit C           8 4/5
                            höö                                                     5

15  Anders Bondeßon frälße            1
      Ränter
                        giärdit A          12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B          13 3/5            40 1/5
                        giärdit C          11 1/5
                            höö                                                     8

16  Stijgh Trulßon crono              1/2
      Ränter
                        giärdit A            9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 1/5            29 1/5
                        giärdit C           10 1/5
                            höö                                                     7

17  Bonde Oluffßon caniche        1/4
      Ränter
                        giärdit A            6 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            6 2/5            19 2/5
                        giärdit C            6 4/5
                            höö                                                     4

Tredingz träde, mull och leher
jordh.

(Karttext:)
Sköön walz engh
Giäsigie2
Hårdh walz engh
Sand och betes marck
Sköön walz engh
Höökiöpinge ägor möta
På denne sijden möta Höökiöpinges ägor1 Texten delvis dold i ett veck.
2 Skrivet med blyerts av samtida hand.