Oxie:53-62


(Rubrik:)
Oxsiö häradh        Eskiällztårpa sochn


Notarum Explicatio                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tunner    Laaß
Eskiällztorph ähr     15 hemman
1    Månsz Mårtenßon crono        1
      Ränter
                        giärdit A          15 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           15 2/5        45 4/5
                        giärdit C           13 1/5
                            höö                                                   8

2    Jöns Knutßon crono              3/4
      Ränter
                        giärdit A          12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           12 2/5        37 3/5
                        giärdit C           12 2/5
                            höö                                                   6

3    Oluff Päerßon crono                1
      Ränter
                        giärdit A          14 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 1/5        39 4/5
                        giärdit C           12 2/5
                            höö                                                   7

4    Anders Päerßon caniche          1
      Ränter
                        giärdit A          13 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 4/5        39 2/5
                        giärdit C           12 2/5
                            höö                                                   8

5    Anders Anderßon crono            1
      Ränter
                        giärdit A          14 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 3/5        40 1/5
                        giärdit C           12 1/5
                            höö                                                   8

6    Pär Håkonßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A            9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5        29 3/5
                        giärdit C             9 3/5
                            höö                                                   6

7    Eskiälld Larßon frälße                1
      Ränter
                        giärdit A          12 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 4/5            38
                        giärdit C           11 3/5
                            höö                                                   8

8    Mattz Trulßon crono                3/4
      Ränter
                        giärdit A          12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 2/5        37 2/5
                        giärdit C           11 1/5
                            höö                                                   6

9    Jöns Eskiälldßon caniche          1/2
      Ränter
                        giärdit A            9 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 3/5        28 3/5
                        giärdit C             8 2/5
                            höö                                                   5

                                                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tunner    Laaß
10  Hans Joenßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A            8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 1/5        26 2/5
                        giärdit C             8 2/5
                            höö                                                   5

11  Mickell Hanßon frälße            1/4
      Ränter
                        giärdit A            3 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 1/5          9 4/5
                        giärdit C             2 4/5
                            höö                                                   3

12  Påwell Jbßon crono                 1/4
      Ränter
                        giärdit A            4 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 3/5            12
                        giärdit C             3 1/5
                            höö                                                   3

13  Jöns Pärßon caniche                1/2
      Ränter
                        giärdit A            7 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             8 2/5        23 3/5
                        giärdit C             7 2/5
                            höö                                                   5

14  Oluff Brötteßon caniche        1/4
      Ränter
                        giärdit A            3 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 2/5         9 2/5
                        giärdit C            2 4/5
                            höö                                                   2

Tredingz träde, mull, sandh
och leher jordh.

15  Wäderquarnen lyder Börge
      Bagare i Mallmö till. Aff
      honom till en annen förpachtat
      för miöll            16 tunner


(Karttext:)
Hård walz engh
Betes marck
Eskällztårp1
Sköön walz engh
Sköön walz engh
Betes hage till byen
Betes mark
Bethes marck

1 Skrivet med blyerts av samtida hand.