Oxie:63-66


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh        Åkarpa sochn


Notarum Explicatio                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tunner    Laß
Åkarph ähr     5 hemman
1    Lars Frantßon crono            1
      Ränter
                        giärdit A          21 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          22 2/5         66 4/5
                        giärdit C          23 1/5
                            höö                                                   12

2    Tommas Pärßon frälße        1/2
      Ränter
                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 4/5        35 2/5
                        giärdit C           12 2/5
                            höö                                                   7

3    Larsz Oluffßon caniche        1/2
      Ränter
                        giärdit A          11 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 3/5        36 2/5
                        giärdit C           13 2/5
                            höö                                                   7

4    Pär Knutßon caniche            1/2
      Ränter
                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 3/5        35 2/5
                        giärdit C           12 3/5
                            höö                                                   6

5    Josäph Päerßon caniche        1/2
      Ränter
                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 2/5        35 2/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                   6

Tredingz träde, mull, sandh
och lehr jordh.

(Karttext:)
Wästra Gräffuige ägor möta
Skön wallz engh
Sköön wallz engh
Höötåffta ägor möta
Eskiälßtorpa ägor möta
Hårdh wallz engh
Östra Gräffuige ägor möta