Oxie:67-72


(Rubrik:)
Oxsiö häradh        Åkarpa sochn


Notarum Explicatio                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tunner    Laaß
Höötåffta ähr        12 hemman
1    Jöns Mårtenßon crono        1
      Ränter
                        giärdit A          13 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 4/5        39 2/5
                        giärdit C           14 2/5
                            höö                                                   16

2    Swen Anderßon crono        3/4
      Ränter
                        giärdit A          12 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 1/5        37 2/5
                        giärdit C           13 3/5
                            höö                                                   12

3    Jappe Anderßon, hospitale in Lundh 3/4
      Ränter
                        giärdit A          12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 2/5        37 3/5
                        giärdit C           13 2/5
                            höö                                                   12

4    Anders Eßbiörnßon crono    1/2
      Ränter
                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 2/5        33 1/5
                        giärdit C           11 3/5
                            höö                                                   8

5    Pär Jönßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A          11 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 4/5            31
                        giärdit C           11 4/5
                            höö                                                   8

6    Nills Åkeßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A          12 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 2/5            36
                        giärdit C           13 2/5
                            höö                                                   8

7    Jöns Anderßon crono        1/2
      Ränter
                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5        33 3/5
                        giärdit C           12 3/5
                            höö                                                   8

8    Anders Jönßon crono        1/4
      Ränter
                        giärdit A            4 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            4 3/5          14 3/5
                        giärdit C            5 1/5
                            höö                                                   5

9    Pär Nillßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5         33 4/5
                        giärdit C           12 2/5
                            höö                                                   8

10  Jöns Oluffßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            9 3/5        32 1/5
                        giärdit C           11 4/5
                            höö                                                   8

11  Oluff Anderßon crono            1
      Ränter
                        giärdit A          12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 2/5        36 4/5
                        giärdit C           13 3/5
                            höö                                                   16

12  Jöns Månßon frälße                1
      Ränter
                        giärdit A          12 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 4/5        38 3/5
                        giärdit C           14 1/5
                            höö                                                   16

Tredingz träde, mull, leher och
sandh jordh.

(Karttext:)
Ahrrigie ägor möta
Hårdh walz engh
Hårdh och staagh wallz engh
Onyttigh måße
Onyttig måse
Engh
Sand backe
Sandh backe
Sköön wallz engh
Skön wallz engh
Engh
Hötåffta1
Engh
Hårdh walz engh
Hårdh wallz engh
Sköön wallz engh


1 Skrivet med blyerts av samtida hand.