Oxie:73-78


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh     Åkarpa sochn

Notarum Explicatio                                  Vtßäde     Höö
                                                                  Tunner     Laß
Wästra Gräffwige ähr        12 hemman
1    Knutt Jbßon crono            1
      Ränter
                        giärdit A          16 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           16 1/5        49 2/5
                        giärdit C           16 2/5
                            höö                                                   10

2    Pär Suenßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A          17 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           16 3/5        50 3/5
                        giärdit C           16 4/5
                            höö                                                   12

3    ähr affhyst frälße                1/4
      Ränter
                        giärdit A            4 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            4 2/5         13 4/5
                        giärdit C            4 3/5
                            höö                                                    4

4    Kiälld Bengtßon crono        1/2
      Ränter
                        giärdit A          15 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 3/5         45 4/5
                        giärdit C           15 2/5
                            höö                                                    8

5    Anders Sörenßon crono        1/2
      Ränter
                        giärdit A          15 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 4/5         45 3/5
                        giärdit C           15 3/5
                            höö                                                    8

6    Måns Hanßon crono             1/2
      Ränter
                        giärdit A          15 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           15 1/5            46
                        giärdit C           15 2/5
                            höö                                                    8

7    Jöns Larßon frällße                1/2
      Ränter
                        giärdit A          14 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           15 3/5            45
                        giärdit C           14 4/5
                            höö                                                    8

8    Pär Pärßon frälße                  1/2
      Ränter
                        giärdit A          15 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 1/5         45 2/5
                        giärdit C           15 4/5
                            höö                                                    8

9    Pär Jöenßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A          15 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 2/5         46 1/5
                        giärdit C           15 3/5
                            höö                                                    8

10  Joen Hanßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A          14 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           15 2/5         45 1/5
                        giärdit C           15 3/5
                            höö                                                    8

11  Anders Trulßon frälße            1/2
      Ränter
                        giärdit A          15 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 3/5        45 3/5
                        giärdit C           15 4/5
                            höö                                                    8

                                                                  Vtßäde     Höö
                                                                  Tunner     Laß
12  Anders Jbßon frälße                1/4
      Ränter
                        giärdit A           4 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            4 1/5         13 3/5
                        giärdit C            4 4/5
                            höö                                                    4

Tredingz träde, mull och
leher jordh.


(Karttext:)
Engh
Hårdh wallz engh
Sköön wallz engh
Hårdh wallz engh
Onyttigh måße
Väster Gräfinge1
Skön walz engh
Sköön wallz engh
Noor
Wäster
Öst
Söder


1 Skrivet med blyerts av samtida hand.