Oxie:73-78b

(Baksida:)
76. 77. 78. 73.
Wäster Gräffuinge
11 Skrivet med blyerts av samtida hand.