Oxie:79-82


(Rubrik saknas)


Notarum Explicatio                                  Vtßäd      Höö
                                                                  Tunner    Laß
Mällan Gräffwige ähr      17 hemman
1    Jöns Jbßon crono            1
      Ränter
                        giärdit A            9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5        28 3/5
                        giärdit C            8 3/5
                            höö                                                   10

2    Stijgh Larßon crono        1
      Ränter
                        giärdit A            9 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5            28
                        giärdit C            8 2/5
                            höö                                                   10

3    Hans Nillßon frälße        1/4
      Ränter
                        giärdit A           4 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           4 2/5          13 1/5
                        giärdit C           4 3/5
                            höö                                                    4

4    Hans Mattßon frälße        1/2
      Ränter
                        giärdit A            5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            6 4/5          17 4/5
                        giärdit C            5 1/5
                            höö                                                    6

5    Suen Nillßon frälße        1/2
      Ränter
                        giärdit A            5 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            6 4/5          18 1/5
                        giärdit C            5 4/5
                            höö                                                    6

6    Måns Suenßon crono        1/2
      Ränter
                        giärdit A            8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            6 4/5            24
                        giärdit C            8 2/5
                            höö                                                    8

7    Anders Anderßon caniche    1/2
      Ränter
                        giärdit A            5 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            6 4/5          18 1/5
                        giärdit C            5 4/5
                            höö                                                    6

8    ähr affhyst frälße                   1/2
      Ränter
                        giärdit A            5 3/5
      Vtßäde j    giärdit B               6             17 2/5
                        giärdit C            5 4/5
                            höö                                                    6

9    Pastoris hemmen                   1/2
                        giärdit A            5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            6 4/5          18 1/5
                        giärdit C            5 3/5
                            höö                                                    5

10  ähr afhyst crono                    1/4
      Brukas af numero 91
      Ränter
                        giärdit A            2 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            3 1/5            9 2/5
                        giärdit C            3 2/5
                            höö                                                    4

11  Christen Pärßon frälße         1/2
      Ränter
                        giärdit A            5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            6 3/5          18 1/5
                        giärdit C            5 4/5
                            höö                                                    5

12  Jäph Månßon crono                1
      Ränter
                        giärdit A            9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 3/5        <28 1/5>2
                        giärdit C            8 2/5
                            höö                                                   10

13  Pär Päerßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A            5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            6 1/5          17 3/5
                        giärdit C            5 3/5
                            höö                                                    6

14  Lars Anderßon frälße           1/2
      Ränter
                        giärdit A            5 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            6 3/5          17 4/5
                        giärdit C            5 4/5
                            höö                                                    5

15  ähr affhyst crono                  1/4
      Ränter
                        giärdit A            2 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            3 2/5              10
                        giärdit C               3
                            höö                                                    3

16  Nills Jörgenßon frälße         1/4
      Ränter
                        giärdit A            3 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            4 1/5            11 1/5
                        giärdit C            3 4/5
                            höö                                                    4

17  ähr affhyst frälße
      Ränter
                        giärdit A            5 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            6 4/5          18 3/5
                        giärdit C            6 1/5
                            höö                                                    4

18  ähr een kiyrke ängh
      Ränter                20:
                            höö                                                    6

Tredingz träde, mull och
leher jordh.


(Karttext:)
Hårdh wallz ängh
Sköön wallz engh
Betes marck
Sköön wallz engh
Sköön waalz ängh
Mällan Gräffuige3
Sköön wallz engh
1 Denna kommentar är skriven till vänster om Notarum explicatio.
2 Ej utskrivet i texten.
3 Skrivet med blyerts av samtida hand.