Oxie:83-84


(Rubrik:)
Oxsiö häradh        Kiärsztårpa sochn


Notarum Explicatio                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tunner    Laß
Lilla Swedala ähr    8 hemman
1    Christoffer Anderßon crono    1/4
      Ränter
                        giärdit A            2 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            2 2/5          7 4/5
                        giärdit C            2 4/5
                            höö                                                   3

2    Pär Börgeßon crono                1/4
      Ränter
                        giärdit A            3 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 2/5         10 1/5
                        giärdit C             3 3/5
                            höö                                                   4

Tredingz träde, mull, sand
och leher jordh.
Brännemark nötorfftig.
Mulebete godt.


(Karttext saknas)