Oxie:85-90


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh        Kiärsztårpa sochn


Notarum Explicatio                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tunner    Laaß
Kiärsztårph ähr     10 hemman
1    Jäppe Nillßon caniche            1
      Ränter
                        giärdit A           8 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            8 2/5        25 1/5
                        giärdit C           8 3/5
                            höö                                                  12

2    Mickell Pärßon caniche        1
      Ränter
                        giärdit A           8 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            8 2/5        25 1/5
                        giärdit C           8 3/5
                            höö                                                   12

Tredingz träde, leher och sandh
jordh.


(Karttext:)
Kiärstorp11 Skrivet med blyerts av samtida hand.