Oxie:91-96


(Rubrik:)
Oxsiö häradh        Glosztårpa sochn


Notarum Explicatio                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tunner    Laaß
Kiäglinge ähr    10 hemman
1    Hans Steenßon crono            1/4
      Ränter
                        giärdit A            6 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            5 4/5          16 3/5
                        giärdit C            4 3/5
                            höö                                                    2

2    Hans Härloofßon crono        3/4
      Ränter
                        giärdit A              13
      Vtßäde j    giärdit B           12 4/5        37 3/5
                        giärdit C           11 4/5
                            höö                                                    8

3    Jäppe Jöenßon crono            3/4
      Ränter
                        giärdit A          13 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 4/5        37 4/5
                        giärdit C           12 1/5
                            höö                                                   6

4    Bodel Jbßon caniche            1
      Ränter
                        giärdit A           21 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           19 3/5           59
                        giärdit C           18 1/5
                            höö                                                    7

5    Fellix Pärßon frälße            1/4
      Ränter
                        giärdit A            6 2/5
      Vtßäde j    giärdit B            5 2/5         16 3/5
                        giärdit C            4 4/5
                            höö                                                    3

6    Hans Jönßon crono            1/4
      Ränter
                        giärdit A            6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            5 2/5         17 2/5
                        giärdit C            5 1/5
                            höö                                                    3

7    Pär Jörgenßon crono           1/4
      Ränter
                        giärdit A          10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            8 3/5         27 3/5
                        giärdit C            8 4/5
                            höö                                                    4

8    Jöns Hanßon crono                1
      Ränter
                        giärdit A              26
      Vtßäde j    giärdit B               27             80
                        giärdit C               27
                            höö                                                   10

9    Jöns Anderßon crono            3/4
      Ränter
                        giärdit A          19 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           18 3/5        56 4/5
                        giärdit C           18 2/5
                            höö                                                    6

10  ähr afhyst crono                    1/4
      Ränter
                        giärdit A            5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 3/5         15 1/5
                        giärdit C             4 4/5
                            höö                                                    2

11  Wäderquarnen lyder hustru Anna
      Jacob Larß i Mallmö till. Taxcerat
      för miöll        20 tunner åhrligen.


(Karttext:)
Betes marck
Tinghußit
Sköön wallz engh
Engh
Liungh marck
Sköön walz engh
Sköön walz engh
Sandh backe
Engh
Onyttigh måße