Oxie:91-96b


(Rubrik:)
Oxsiö häradh        Glosztarpa sochn


Notarum Explicatio                              Vtßäde    Höö
                                                              Tunner    Laß
Toruph ähr    6 hemmen, 5 frälße
Larsz Boorßon crone                    1
Ränter korn                    40 ßr
                        giärdit A          12 4/5
Vtßäde j          giärdit B           12 1/5     37 2/5
                        giärdit C           12 2/5
                            höö                                             8

Tredingz träde, mull, leher
och sandh jordh.


(Karttext:)
Toroph11 Skrivet med blyerts av samtida hand.