Oxie:97-102


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh        Glostårpa sochn


Notarum Explicatio                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tunner    Laaß
Glosztårph ähr     9 hemman
1    Mårten Hindrichßon crono        1
      Ränter
                        giärdit A          22 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           21 3/5        67 1/5
                        giärdit C           23 2/5
                            höö                                                 16

2    Jönz Broerßon crono                1
      Ränter
                        giärdit A          22 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           22 4/5            70
                        giärdit C           24 1/5
                            höö                                                 14

3    Larsz Månßon crono                1/4
      Ränter
                        giärdit A            7 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            6 3/5            22
                        giärdit C            7 3/5
                            höö                                                  4

4    Larz Aßerßon crono                1/4
      Ränter
                        giärdit A            7 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            6 4/5         21 4/5
                        giärdit C            7 2/5
                            höö                                                  4

5    Jönsz Jönßon caniche            1/2
      Ränter
                        giärdit A          14 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           15 2/5        45 4/5
                        giärdit C           15 3/5
                            höö                                                  6

6    Larsz Påwelßon crono            3/4
      Ränter
                        giärdit A          12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 2/5        38 4/5
                        giärdit C           12 3/5
                            höö                                                  7

7    Jäppe Anderßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5        31 4/5
                        giärdit C           10 4/5
                            höö                                                  5

8    Jöns Jönßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A            9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 4/5        30 1/5
                        giärdit C            9 3/5
                            höö                                                  4

9    Nills Knutßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A          10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            9 3/5         30 3/5
                        giärdit C          10 4/5
                            höö                                                  4

Tredingz träde, mull och leher
jordh.


(Karttext:)
Onyttigh måse
Onyttig måße
Liungh kulle
Hårdh wallz engh
Hård wallz engh
Betes marck
Liungh och tuffuig staag wallz engh
Sanck hårdh wallz engh
Onyttigh måße
Glostårp1
Måsigh och tuffuigh staag wallz engh


1 Skrivet med blyerts av samtida hand.