Oxie:103-108


(Rubrik:)
Oxsiö häradh        Glosztarpa sochn


Notarum Explicatio                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tunner    Laß
Fiällentzlööff ähr    4 hemmen
1    Swen Nillßon crone            1
      Ränter päninger        1:22
                        giärdit A          17 1/5
      Vtsäde j    giärdit B           16 3/5        50 1/5
                        giärdit C           16 2/5
                            höö                                                 6

2    Raszmus Larßon hospitale    1
      Ränter   koorn            60 ßr
                    päninger          1
                        giärdit A          16 4/5
      Vtsäde j    giärdit B           16 3/5        50 1/5
                        giärdit C           16 4/5
                            höö                                                 8

3    Påwell Mårtenßon crono        1
      Ränter   koorn            30 ßr
                    päninger        27
                        giärdit A          18 2/5
      Vtsäde j    giärdit B           18 1/5        54 1/5
                        giärdit C          17 3/5
                            höö                                                 8

4    Jbidem affhyst crone            1/4
      Brukas aff förbemälte numero 3
      Ränter   päninger        28
                        giärdit A            3 2/5
      Vtsäde j    giärdit B             3 1/5          9 4/5
                        giärdit C            3 1/5
                            höö                                                 2

5    Hansz Jöenßon crono            1
      Ränter   koorn            60 ßr
                    päninger        28
                        giärdit A          17 1/5
      Vtsäde j    giärdit B           16 4/5        50 3/5
                        giärdit C          16 3/5
                            höö                                                 8

Tredingz träde, mull och lehr jord.
Och finnes jnga andra lägen-
heeter till förbemälte hemmen.


(Karttext:)
Naffentorpz ägor möta
Skön wallz engh
Låckarpz ägor möta
Eengh
Sköön wallz engh
Onyttig måße
Skön wallz engh
Skön wallz engh
Klagstorpa ägor möta