Oxie:109-118


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh        Oxsiöö sochn


Notarum Explicatio                              Vtßäde    Höö
                                                              Tunner    Laaß
Oxsiege by ähr        17 hemman
1    Månsz Jbßon crono            1
      Ränter
                        giärdit A          18
      Vtßäde j    giärdit B           18             56
                        giärdit C           20
                            höö                                             16

2    ähr afhyst crono                1/4
      Ränter
                        giärdit A         5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B         6 1/5         18 4/5
                        giärdit C         6 4/5
                            höö                                               5

3    Hustru Sitza Anders crono    1
      Ränter
                        giärdit A      18 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          18           57 1/5
                        giärdit C          21
                            höö                                             10

4    Andersz Jörgenßon crono    1/2
      Ränter
                        giärdit A        9 3/5
      Vtßäde j    giärdit B        9 1/5         28 4/5
                        giärdit C          10
                            höö                                              7

5    Påwell Bengtßon crono        1
      Ränter
                        giärdit A      17 3/5
      Vtßäde j    giärdit B      18 1/5         56 2/5
                        giärdit C      20 3/5
                            höö                                             10

6    Jönsz Trulßon crono            1
      Ränter
                        giärdit A      18 2/5
      Vtßäde j    giärdit B      17 4/5         55 4/5
                        giärdit C      19 3/5
                            höö                                              10

7    Anders Trulßon crono        1/2
      Ränter
                        giärdit A        5 1/5
      Vtßäde j    giärdit B        6 4/5         18 4/5
                        giärdit C        6 4/5
                            höö                                              5

8    Pär Nillßon crono               1/2
      Ränter
                        giärdit A      12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B      12 3/5         39 3/5
                        giärdit C      14 1/5
                            höö                                              8

9    Andersz Jönßon crono        1/2
      Ränter
                        giärdit A        9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B        9 3/5         29 4/5
                        giärdit C      10 2/5
                            höö                                              6

10  Swen Päerßon crono            1
      Ränter
                        giärdit A          18
      Vtßäde j    giärdit B          17             55
                        giärdit C          20
                            höö                                              10

11  Hansz Pärßon crono            <...>1
      Ränter
                        giärdit A        9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B        9 3/5         28 4/5
                        giärdit C        9 2/5
                            höö                                              6

12  Larsz Mattzon crono            1
      Ränter
                        giärdit A       18 4/5
      Vtßäde j    giärdit B        17 4/5         55 1/10
                        giärdit C       18 1/2
                            höö                                              10

                                                              Vtßäde    Höö
                                                              Tunner    Laaß
13  Raszmus Nillßon frälße      1/2
      Ränter
                        giärdit A        9 3/5
      Vtßäde j    giärdit B        9 2/5         29 1/2
                        giärdit C       10 1/2
                            höö                                              7

14  Nills Mårtenßon frälße        1/2
      Ränter
                        giärdit A        9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B        9 2/5         28 1/5
                        giärdit C        9 3/5
                            höö                                              7

15  Hansz Mårtenßon frälße       1/2
      Ränter
                        giärdit A        9 2/5
      Vtßäde j    giärdit B        9 3/5         28 1/5
                        giärdit C        9 1/5
                            höö                                              7

16  Pär Suenßon, hospitale in Malmö    1
      Ränter
                        giärdit A       17 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            18             55
                        giärdit C       19 4/5
                            höö                                              10

17  Jöns Axelßon, hospitale in Malmo    1
      Ränter
                        giärdit A       13 4/5
      Vtßäde j    giärdit B        12 4/5         41 2/5
                        giärdit C       14 4/5
                            höö                                              7

Tredingz träde, mull, sandh
och leher jordh.

(Karttext:)
Sanck tuffwigh engh
Tuffwig eengh
Onyttig måße
Tuff<wig> een<g>2
Tuffwigh måß eng
Skön walz engh
Tuffwigh eengh
Sköön walz engh
Hårdh wallz engh
Sköön walz engh
Oxsiöga by3
Sköön walz engh
Sköön walz engh
Sköön walz engh
Sandh backe
Sandh backe
Betes mark
Sandh backe
Hård wallz engh


1 Oläsligt på grund av fläck på pappret.
2 Texten delvis dold i ett veck.
3 Skrivet med blyerts av samtida hand.