Oxie:119-124


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh        Husijgie sochn


Notarum Explicatio                              Vtßäde    Höö
                                                              Tunner    Laß
Quarnby ähr     13 hemman
1    Måns Larßon frälße            1/2
      Ränter
                        giärdit A         9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          9 4/5         29
                        giärdit C           10
                            höö                                               5

2    Jäppe Päerßon crono           3/4
      Ränter
                        giärdit A        12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B         13 2/5         41
                        giärdit C         14 4/5
                            höö                                               8

3    Nills Hanßon caniche           1/2
      Ränter
                        giärdit A        9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B         9 3/5         30 3/5
                        giärdit C       11 1/5
                            höö                                               5

4    Nills Jönßon caniche            1/2
      Ränter
                        giärdit A         9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B         9 3/5         29 1/5
                        giärdit C       10 2/5
                            höö                                               5

5    ähr afhyst caniche                1/2
      Ränter
                        giärdit A         8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B         9 2/5             29
                        giärdit C         9 4/5
                            höö                                               5

6    Pastoris crono                    1
      Ränter
                        giärdit A        14 2/5
      Vtßäde j    giärdit B         14 4/5         44 2/5
                        giärdit C         15 1/5
                            höö                                              10

7    Jöns Jacobßon frälße            1/2
      Ränter
                        giärdit A         6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B         7 3/5          22 4/5
                        giärdit C         8 2/5
                            höö                                               5

8    Swen Päerßon caniche            1/2
      Ränter
                        giärdit A         7 1/5
      Vtßäde j    giärdit B         7 4/5          23 1/5
                        giärdit C         8 1/5
                            höö                                               5

9    Nills Larßon caniche                1/2
      Ränter
                        giärdit A         8 1/5
      Vtßäde j    giärdit B         8 3/5            26
                        giärdit C         9 1/5
                            höö                                               5

10  ähr afhyst caniche                    1/2
      Ranter
                        giärdit A         6 1/5
      Vtßäde j    giärdit B         7 4/5         22 3/5
                        giärdit C         8 3/5
                            höö                                               5

11  Pär Nillßon frälße                    1/2
      Ränter
                        giärdit A         8 2/5
      Vtßäde j    giärdit B         8 4/5         26 2/5
                        giärdit C         8 1/5
                            höö                                               5

12  Jöns Anderßon frälße                1/2
      Ränter
                        giärdit A         8 1/5
      Vtßäde j    giärdit B         8 3/5            26
                        giärdit C         9 1/5
                            höö                                               5

13  Jäppe Päerßon frälße                1/4
      Ränter
                        giärdit A         4 3/5
      Vtßäde j    giärdit B         4 4/5         14 4/5
                        giärdit C         5 2/5
                            höö                                               3

(Karttext:)
Skön wallz engh
Tuffuigh engh
Tuffuigh engh
Skön wallz engh
Skön wallz engh
Skön walz engh
Quarnby1
Engh
Måße
Skön walz engh
Skön walz engh
Skön wallz engh
Skön wallz engh1 Skrivet med blyerts av samtida hand.