Oxie:119-124b

(Baksida:)
122. 124. 119. 120
Quarnby
11 Skrivet med blyerts av samtida hand.