Oxie:125-132


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh        Husijgie sochn


Notarum Explicatio                              Vtßäde    Höö
                                                              Tunner    Laß
Östra Skräfflinge ähr    12 hemman
1    Pär Bååt caniche                1
      Ränter
                        giärdit A         22
      Vtßäde j    giärdit B      20 1/5         63 3/5
                        giärdit C      21 2/5
                            höö                                             16

2    Nills Larßon caniche        3/4
      Ränter
                        giärdit A      16 4/5
      Vtßäde j    giärdit B      14 1/5         48 3/5
                        giärdit C      17 3/5
                            höö                                             12

3    Jöns Hanßon caniche        1
      Ränter
                        giärdit A      18 4/5
      Vtßäde j    giärdit B      17 3/5           56
                        giärdit C      19 4/5
                            höö                                             14

4    Torsten Bengtßon caniche    1/2
      Ränter
                        giärdit A      14 1/5
      Vtßäde j    giärdit B      12 3/5            40
                        giärdit C      13 1/5
                            höö                                              7

5    Jöns Larßon caniche            1
      Ränter
                        giärdit A      17 4/5
      Vtßäde j    giärdit B      16 3/5            53
                        giärdit C      18 3/5
                            höö                                             14

6    Larsz Suenßon caniche        3/4
      Ränter
                        giärdit A      16 2/5
      Vtßäde j    giärdit B      15 1/5         48 1/5
                        giärdit C      16 3/5
                            höö                                             12

7    Raszmus Hanßon caniche        1/2
      Ränter
                        giärdit A      10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B        9 4/5         30 4/5
                        giärdit C      10 1/5
                            höö                                              7

8    Larsz Jönßon caniche                1/2
      Ränter
                        giärdit A       9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B       9 4/5         29 1/5
                        giärdit C      10 1/5
                            höö                                              7

9    Pär Päerßon caniche                1/2
      Ränter
                        giärdit A       8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B       9 3/5            29
                        giärdit C      10 4/5
                            höö                                              7

10  Oluff Håkonßon caniche            1/2
      Ränter
                        giärdit A       8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B       9 4/5         28 4/5
                        giärdit C      10 1/5
                            höö                                              7

11  Nills Suenßon caniche                1/4
      Ränter
                        giärdit A       3 4/5
      Vtßäde j    giärdit B       4 1/5         12 2/5
                        giärdit C       4 2/5
                            höö                                              4

12  Pär Jönßon caniche                    1/2
      Ränter
                        giärdit A       8 3/5
      Vtßäde j    giärdit B       9 4/5         28 3/5
                        giärdit C      10 1/5
                            höö                                              7

Tredingz träde, mull, sandh och
leher jordh.


(Karttext:)
Giörslöffz ägor möta
Betes marck, fordom åker
Hård walz engh
Höötoffta ägor möta
Sköön walz ängh
Sköön wallz engh
Sköön wallz engh
Onyttigh måße
Öster Skräfflinge1
Sköön wallz engh
Eengh
Eengh
Noor
Wäster
Öster
Söder1 Skrivet med blyerts av samtida hand.