Oxie:133-140


(Rubrik saknas)


Notarum Explicatio                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tuner      Laß
Wästra Skräfflinge ähr    12 hemman
1    Pär Nilßon crono                    2
      Ränter
                        giärdit A           25 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           20 1/5        62 3/5
                        giärdit C           16 4/5
                            höö                                                  10

2    Anders Perßon caniche           1/2
      Ränter
                        giärdit A           12 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5        31 3/5
                        giärdit C            8 4/5
                            höö                                                   4

3    Anders Perßon frälße              1/2
      Ränter
                        giärdit A           11 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 2/5            31
                        giärdit C            8 4/5
                            höö                                                   4

4    Christen Jute caniche               1/2
      Ränter
                        giärdit A           10 2/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 3/5        28 2/5
                        giärdit C             8 2/5
                            höö                                                   4

5    Anders Joenßon caniche           3/4
      Ränter
                        giärdit A           13 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           12 3/5        37 1/5
                        giärdit C           10 4/5
                            höö                                                   4

6    Pär Joenßon caniche                1/4
      Ränter
                        giärdit A            5 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            4 2/5         13 4/5
                        giärdit C            3 4/5
                            höö                                                   2

7    Sören Jute caniche                   1/8
      Ränter
                        giärdit A            2 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            1 4/5          5 3/5
                        giärdit C            1 3/5
                            höö                                                   1

8    Anders Jöenßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A           10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 3/5        29 1/5
                        giärdit C             8 4/5
                            höö                                                   4

9    Nills Larßon caniche              1/2
      Ränter
                        giärdit A            9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             8 4/5        25 2/5
                        giärdit C             7 4/5
                            höö                                                   4

10  Lars Anderßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A           10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 3/5        29 2/5
                        giärdit C             8 4/5
                            höö                                                   4

11  Pär Jönßon crono                   1/2
      Ränter
                        giärdit A           10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 2/5        28 2/5
                        giärdit C             8 4/5
                            höö                                                   6

12  ähr aff hyst crono                     1
      Brukas af numero 1, 5, 11.
      Ränter
                        giärdit A           11 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 4/5        32 4/5
                        giärdit C           10 1/5
                            höö                                                   6

Tredingz träde, mull, sandh
och lehre jordh.
Tårff skiyrdh nötorfftigh.

(Karttext:)
Västrä Skräffliinge ägor
Här möta Wastra Skräfflinge ägor
Eengh
Hårdh walz engh
Betes marck
Sköön walz engh
Här möta Kattarpa ägor
Skräfflinge1
Tårff måße
Maa engh
Skön wallz engh

1 Skrivet med blyerts av samtida hand.