Oxie:133-140b

(Baksida:)
137. 138. 140. 133. <1>34.
Wäster Skräflinge
11 Skrivet med blyerts av samtida hand.