Oxie:141-148


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh        Skräfflinge sochn


Notarum Explicatio                              Vtßäd      Höö
                                                              Tunner    Laß
Katårph ähr     7 hemman
1    Nills Jbßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A       12 2/5
      Vtßäde j    giärdit B         9 4/5        30 2/5
                        giärdit C         8 1/5
                            höö                                               7

2    Jäppe Jbßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A        12 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          9 2/5         29 3/5
                        giärdit C             8
                            höö                                               7

3    Jöns Perßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A        11 4/5
      Vtßäde j    giärdit B         9 3/5         29 3/5
                        giärdit C         8 1/5
                            höö                                               5

4    Oluff Nillßon caniche            1/4
      Ränter
                        giärdit A         7 1/5
      Vtßäde j    giärdit B         6 2/5            19
                        giärdit C         5 2/5
                            höö                                               2

5    Hans Påuelßon frälße            1/2
      Ränter
                        giärdit A        12 3/5
      Vtßäde j    giärdit B          9 2/5         30 3/5
                        giärdit C          8 3/5
                            höö                                               7

6    Pär Erichßon frälße                1/2
      Ränter
                        giärdit A        12 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          9 3/5            30
                        giärdit C         8 1/5
                            höö                                               7

7    Jöns Påuelßon frälße            1/2
      Ränter
                        giärdit A       12 2/5
      Vtßäde j    giärdit B         9 4/5         30 4/5
                        giärdit C         8 3/5
                            höö                                               6


(Karttext:)
Maa engh
Betes marck, fordom åker. Dock några parker ßom bärgias.
Engh
Skön wallz engh.
Kattarp, Skräfflinge sochn1
Sköön wallz engh.
Onyttigh måße
Stagh wallz engh.
1 Skrivet med blyerts av samtida hand.