Oxie:149-154


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh     Skräfflinga sochn

Notarum Explicatio                              Vtßäde    Höö
                                                              Tuner      Laß

      Bultoffta ähr 9 hemman
1    Nills Pärson crono        1/2
      Ränter
                      giärdit A          10
      Vtßäde j  giärdit B          10         29 4/5
                      giärdit C        9 4/5
                        höö                                              30

2    Swen Larßon crono        1/2
      Ränter
                      giärdit A          10
      Vtßäde j  giärdit B          10         29 4/5
                      giärdit C        9 4/5
                        höö                                              30

3    Christen Jönßon crono    1/2
      Ränter
                      giärdit A          10
      Vtßäde j  giärdit B       10 1/5        29 3/5
                      giärdit C        9 2/5
                        höö                                              30

4    Christen Olufßon crono    1/2
      Ränter
                      giärdit A          10
      Vtßäde j  giärdit B          10         29 2/5
                      giärdit C        9 2/5
                        höö                                              30

5    Anders Olufßon crono        1/2
      Ränter
                      giärdit A          10
      Vtßäde j  giärdit B          10         29 3/5
                      giärdit C        9 3/5
                        höö                                              30

6    Nills Jönßon crono            1/2
      Ränter
                      giärdit A          10
      Vtßäde j  giärdit B          10         29 4/5
                      giärdit C        9 4/5
                        höö                                              30

7    Nills Anderßon crono        1/2
      Ränter
                      giärdit A          10
      Vtßäde j  giärdit B          10         29 2/5
                      giärdit C        9 2/5
                        höö                                              30

8    Hans Oluffßon crono        1/2
      Rännter
                      giärdit A          10
      Vtßäde j  giärdit B          10         29 3/5
                      giärdit C        9 3/5
                        höö                                              30

9    Måns Oluffßon crono        1/16
      Ränter
                      giärdit A        4 1/5
      Vtßäde j  giärdit B        3 4/5        11 2/5
                      giärdit C        3 2/5
                        höö                                                8

A    ähr een kongz ängh, bärgias
       Mallmö slådt, höö                                        100

      Tredingz träde, mull och sandh
      jordh.

B   ähr 2 hiulquarner belägne vthj
      Bahre häradt vthan omb
      härardz skijldnader emellen
      Oxsiöö och Bare häradz rätte
      åht skijldnadt, och ähr vthj
      före tijder aff borgemästr
      och rådh ährkiändt till des
      och stadzens jnkombst j Malmö
      Ränter åhrligen    miöll                160 tunner
      Huilke quarner medh rätto effter
      tag borde lägias vnder konglig
      maijstätz och cronan, effter quarnarne
      medh hußen stå på cronans grundh och till förbemälte quarnar
      finns vtßäde i Ahrelöffz ägor                  2
          Höö                                                                2


(Karttext:)
Såyge broo
Bet<e>s1 marck
Hiull quarn
Sköön walz engh
Här mötter Bahre häradt
Sköön walz engh
Giörßlöffua ägor
Bultoffta2
Sköön walz <en>gh
Tuffuigh ängh
Skön walz engh
Betes marck
Hård walz engh


1 Texten bitvis oläslig på grund av veck på pappret.
2 Skrivet med blyerts av samtida hand.