Oxie:163-170


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh        Fosige sochn


Notarum Explicatio                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tunner    Laaß
Hindby ähr     10 hemman
1    Anders Hanßon crono            1
      Ränter
                        giärdit A          10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          10 2/5          28 4/5
                        giärdit C            8 1/5
                            höö                                                   12

2    Mårten Jönßon crono            1
      Ränter
                        giärdit A            9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5          28 2/5
                        giärdit C            8 2/5
                            höö                                                    8

3    Månsz Påuelßon frälße        1
      Ränter
                        giärdit A            9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5          27 3/5
                        giärdit C            8 1/5
                            höö                                                    6

4    Nills Hanßon frälße            3/4
      Ränter
                        giärdit A           8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            9 4/5              27
                        giärdit C            8 2/5
                            höö                                                    6

5    Anders Jönßon frälße         1/2
      Ränter
                        giärdit A            5 2/5
      Vtßäde j    giärdit B            5 4/5          15 4/5
                        giärdit C            4 3/5
                            höö                                                    4

6    Hans Christenßon frälße        1/2
      Ränter
                        giärdit A           8 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            9 1/5          25 4/5
                        giärdit C            8 2/5
                            höö                                                    6

7    Jöns Jönßon frälße                  1
      Ränter
                        giärdit A          10 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 4/5          30 3/5
                        giärdit C            9 1/5
                            höö                                                    8

8    Pär Mattzon crono                1
      Ränter
                        giärdit A          10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 3/5          30 1/5
                        giärdit C            9 2/5
                            höö                                                    8

9    Lars Jbßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A           5 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            5 2/5          15 1/5
                        giärdit C            4 3/5
                            höö                                                    4

10  Bengt Jönßon crono            1
      Ränter
                        giärdit A           8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            9 3/5          26 3/5
                        giärdit C            8 1/5
                            höö                                                    6

11  ähr en kiyrkio jordh, brukas
      af numero 4 i Foßige
      Vtßäde j    giärdit B               1/5            3/5
                        giärdit C               2/5
     
Tredingz träde, mull, sand och
leher jordh.


(Karttext:)
Här möta Kattarpas ägor
Sköön walz engh
Stagh walz engh
Hyndby1
Betes marck, fordom åker. Doch några parkar som bärgias.
Skön walz engh
På denna sijden möta Foßige ägor
1 Skrivet med blyerts av samtida hand.