Oxie:163-170b

(Baksida:)
168. 170. 163. 164.
Hijndby
11 Skrivet med blyerts av samtida hand.