Oxie:171-176


(Rubrik saknas)


Notarum Explicatio                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tunner    Laaß
Låckarph ähr     17 hemman
1    Hans Anderßon frälße        3/4
      Ränter
                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5        29 4/5
                        giärdit C            9 2/5
                            höö                                                  1

2    Nills Raßmußon crono        1/4
      Ränter
                        giärdit A            4 3/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 1/5        12 3/5
                        giärdit C            3 4/5
                            höö                                                  1/2

3    Jäppe Jönßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A            6 2/5
      Vtßäde j    giärdit B             6 1/5        18 2/5
                        giärdit C            5 4/5
                            höö                                                  1

4    Nills Päerßon crono            3/4
      Ränter
                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 2/5        30 4/5
                        giärdit C            9 3/5
                            höö                                                  1

5    Anders Jönßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A            5 2/5
      Vtßäde j    giärdit B            5 1/5          15 2/5
                        giärdit C            4 4/5
                            höö                                                 1/2

6    ähr affhyst crono                    1/4
      Ränter
                        giärdit A            3 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 2/5          10 1/5
                        giärdit C               3
                            höö                                                  1/2

7    Larsz Päreßon crono            3/4
      Ränter
                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 3/5         30 4/5
                        giärdit C            9 2/5
                            höö                                                  1

8    Jöns Larßon frälße                1/4
      Ränter
                        giärdit A            3 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 3/5         10 3/5
                        giärdit C            3 1/5
                            höö                                                 1/2

9    Måns Nillßon caniche            3/4
      Ränter
                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 2/5         30 2/5
                        giärdit C            9 4/5
                            höö                                                  1

10  ähr afhyst frälße                    1/4
      Ränter
                        giärdit A            3 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 1/5          9 1/5
                        giärdit C             2 4/5
                            höö                                                 1/2

11  Boehl Mäster Påuelz caniche    3/4
      Ränter
                        giärdit A          10 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 2/5         30 3/5
                        giärdit C            9 3/5
                            höö                                                  1

12  Pär Bondeßon crono                3/4
      Ränter
                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5         30 4/5
                        giärdit C            9 4/5
                            höö                                                  1

13  Jöns Pärßon crono                    1/4
      Ränter
                        giärdit A            4 2/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 1/5            12
                        giärdit C            3 <...>1
                            höö                                                  1/2

14  Nills Trulßon c<an>iche        1/2
      Ränter
                        giärdit A          6 <...>
      Vtßäde j    giärdit B           6 <...>           19 3/5
                        giärdit C             <...>
                            höö                                                  1

15  Nills Anderßon <cr>ono        3/4
      Ränter
                        giärdit A         <...> 2/5
      Vtßäde j    giärdit B          <...> 1/5         30 1/5
                        giärdit C            9 3/5
                            höö                                                  1

16  Mattih Knutßon <cr>ono        1/2
      Ränte<r>
                        giärdit <A>          6 3/5
      Vtßäde j    giärdit <B>           6 1/5         18 3/5
                        giärdit <C>           5 4/5
                            höö                                                  1

17  Pär Olufßon <cani>che            3/4
      Ränter
                        giärdit <A>          10 4/5
      Vtßäde      giärdit <B>           10 1/5         30 3/5
                        giärdit <C>            9 3/5
                            höö                                                  1

Tredingz trä<de>, mull
och lehe<r> jordh.

(Karttext:)
Skön wallz engh
Stagh wallz engh
Tårff måse
Sandh backer
Sanck tuffwigh stagh wallz engh
Låcktorp2
Hårdh wallz engh
Kiär och morahs
Fiällenßlööffz ägor möta
Gloßtårpa ägor möta1 Oläsligt på grund av ett veck.
2 Skrivet med blyerts av samtida hand.