Oxie:171-176b

(Baksida:)
101. 102. 97. 98. 99.
Glostorp by
11 Skrivet med blyerts av samtida hand.