Oxie:177-184


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh    Ahrrige sochn

Notarum Exp<l>icatio                        Vtsäde    Höö
                                                            Tunner    Laaß

    Ahrrige ähr 17 hemmen
1  Måns Månßon crone     3/4
    Ränter
                    giärdit A      17 3/5
    Vtßäde     giärdit B      16 2/5         51 1/5
                    giärdit C      17 1/5
                        höö                                            16

2  Jäppe Oluffßon frälße     1/2
    Ränter
                    giärdit A      15 1/5
    Vtßäde     giärdit B      14 1/2        44 3/10
                    giärdit C      14 3/5
                        höö                                             10

3  Anders Påffuelßon crone    1/2
    Ränter
                    giärdit A      14 1/5
    Vtßäde j   giärdit B      14 1/2        44 3/10
                    giärdit C      14 3/5
                        höö                                             10

4  Gamle Pär Hanßon crono    1/2
    Ränter
                    giärdit A      15 1/5
    Vtßäde j   giärdit B      15 3/5            45
                    giärdit B1     14 1/5
                        höö                                             8

5   Vnge Pär Hanßon crono    1/2
    Ränter
                    giärdit A      14 2/5
    Vtßäde j   giärdit B      15 1/5        43 2/5
                    giärdit C      13 4/5
                        höö                                             7

6   Alle Anderßon crono    1/2
    Ränter
                    giärdit A      14 2/5
    Vtßäde j   giärdit B      15 2/5            44
                    giärdit C      14 1/5
                        höö                                             7

7   Påwel Anderßon caniche    1/4
    Ränter
                    giärdit A      6 3/5
    Vtßäde j   giärdit B      6 4/5            19 3/5
                    giärdit C      6 1/5
                        höö                                             4

8   Pastoris gårdh        1/2
                    giärdit A      14 4/5
    Vtßäde j   giärdit B      15 3/5            44 4/5
                    giärdit C      14 2/5
                        höö                                             8

9   Jörgen Raßmußon frälße    1/2
    Ränter
                    giärdit A      14 2/5
    Vtßäde j   giärdit B      14 4/5            43 3/5
                    giärdit C      14 2/5
                        höö                                             8

10  Pär Nillßon crono        1/2
    Ränter
                    giärdit A      14 2/5
    Vtßäde j   giärdit B      14 4/5            43 2/5
                    giärdit C      14 1/5
                        höö                                             7

11  Nills Hanßon frälße        1/2
    Ränter
                    giärdit A      14 3/5
    Vtßäde j   giärdit B      14 4/5            43 4/5
                    giärdit C      14 2/5
                        höö                                             7

12  Anders Jbßon frälße        1/2
    Ränter
                    giärdit A      14
    Vtßäde j   giärdit B      14 2/5            42 3/5
                    giärdit C      14 1/5
                        höö                                             6

13  Oluff Jönßon crono        1/2
    Ränter
                    giärdit A      14 3/5
    Vtßäde j   giärdit B      14 4/5            43 4/5
                    giärdit C      14 2/5
                        höö                                             8

14  Nills Nillßon frälße        1/4
    Ränter
                    giärdit A       5 1/5
    Vtßäde j   giärdit B       5 3/5            16
                    giärdit C       5 1/5
                        höö                                             3

15 Jäppe Olufßo<n>2 crono    1/2
    Ränter
                    giärdit A      13 2/5
    Vtßäde j   giärdit B      13 4/5          <40 2/5>
                    giärdit C      13 1/5
                        höö                                             <...>

16  Olu<ff> Månßon caniche    3/4
    Ränter
                       giärdit A      14 4/5
    Vtßä<de j> giärdit B       15 3/5            45
                       giärdit C      14 3/5
                          höö                                             10

17 ähr <af>hyst crono                    1/4
    Ränter
                       giärdit A      <...> 1/5
    Vtßä<de j> giärdit B       <...> 2/5       10 2/5
                       giärdit C          3 4/5
                          höö                                             4

Tre<ding>z träde, <l>eher, mull, sand
och <...>rjordh.
T<årff> skiyr<rd>h go<d>er.

(Karttext:)
<Här> möta Kiäglinge ägor
Sköön <walz> engh
Liungh marck
Här möta Gloß tårpa ägor
Eengh
Liungh kulle
Eengh
Tårffskiördz måße
Onyttigh måße
Eengh
Här möta Höökiöpinge ägor
Liungh åhßer
Tårff <m>åße
Sköön walz engh
Liungh kulle
<On>yttigh måße
Liungh och betes marck
Liungh kulle
Liungh och hård walz eengh
Noor
Wäster
Öster
Söder
Scala ulnarum1 Fel för C?
2 Oläsligt på grund av veck på kartan