Oxie:185-188


(Rubrik:)
Oxsiö häradh        Burlöffz sochn


Notarum Explicatio                                  Vtßäde    Höö
                                                                  Tunner    Laaß
Giörszlööff sunnan åh ähr    8 hemman
1    Pär Nillßon crono                1/2
      Ränter
                        giärdit A          12 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 4/5        35 1/5
                        giärdit C           11 1/5
                            höö                                                 10

2    Måns Nillßon crono            1/2
      Ränter
                        giärdit A          12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           12 3/5        37 1/5
                        giärdit C           11 4/5
                            höö                                                 12

3    ähr caniche brukas af mäster Pär i Malmö    1/2
      Ränter
                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             10            31 1/5
                        giärdit C           10 1/5
                            höö                                                 8

4    Roehll Jönßon caniche        1/2
      Ränter
                        giärdit A          9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           9 2/5           28 1/5
                        giärdit C           9 3/5
                            höö                                                 8

5    Christen Portener caniche    1/4
      Ränter
                        giärdit A          3 4/5
      Vtßäde j    giärdit B          3 1/5             7 2/5
                        giärdit C          3 2/5
                            höö                                                 6

6    Hans Anderßon caniche        1/2
      Ränter
                        giärdit A          9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           9 3/5           28 1/5
                        giärdit C           9 2/5
                            höö                                                12

7    Hans Päreßon caniche          1/2
      Ränter
                        giärdit A         10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             10             28 2/5
                        giärdit C           9 1/5
                            höö                                                 12

8    Mårten Päreßon crono            1
      Ränter            korn           30
                             päninger    24
                        giärdit A              25
      Vtßäde j    giärdit B               26              75
                        giärdit C               24
                            höö                                                26

9    ähr een frälße quarn
      Ränter
                       giärdit B            2 3/5           2 3/5
                            höö                                                 8

Tredingz träde, mull, leher och
sandh jordh.


(Karttext:)
Sköön wallz engh
Betes marck
Tuffwigh engh
Betes marck
Hårdh wallz engh
<...>1 engh
Giörßlöff2
Hårdh wallz engh
På denna sijdan möter Barhe häradt
Quarnar


1 Oläsligt på grund av veck och skada.
2 Skrivet med blyerts av samtida hand.