Oxie:185-188b

(Baksida:)
188. 185. 186.
Giörßlöff
11 Skrivet med blyerts av samtida hand.